Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Boktips – Sommarmordet i Arboga av Thomas Bodström och Lars Olof Lampers.

Boken beskriver ett autentiskt mordfall som skedde i Sverige under modern tid. Det är en kvinna som är hjärnan bakom mordet och det är lite ovanligt eftersom det är inte så ofta kvinnor är gärningsmän i mordfall.
Mer information - läs hela artikeln i pdf filen nedan.

HYRESVÄRD HAR BEVISBÖRDAN FÖR PÅSTÅDD SKADEGÖRELSE AV HYRESGÄSTEN - BOSTADSLÄGENHET

En hyresgäst kan bli ersättning för en skada i den förhyrda bostadslägenheten men vid en tvist är det hyresvärden som har bevisbördan. Det har fastslagits i ett prejudikat från Högsta domstolen, NJA 1987 s. 668. I prejudikaten tar Högsta domstolen också upp beviskravet på ett besiktningsprotokoll som bevis och dess bevisvärde.

Läs hela artikeln - pdf filen nedan

HÄLSODEKLARATION – VID AVTAL OM BARNFÖRSÄKRING

Jag har tidigare skrivit här om hur viktigt det är att på ett tidigt stadium försäkra ett nyfött barn. Du kan läsa mer om detta genom att välja en artikel från kategorin Försäkringar hos Juristguiden.

I normala fall skyddar en barnförsäkring inte för sådana sjukdomar och hälsorisker som upptäckts i samband med förlossningen. Det är därför försäkringsbolag kräver att föräldrarna lämnar en hälsodeklaration för barnet innan bolaget ingår ett avtal om en barnförsäkring.

Läs hela artikeln i pdf filen nedan.

BARN – OCH GRAVIDITETSFÖRSÄKRING

Väntas det tillökning i familjen – ett barn - så funderar kanske de blivande föräldrarna på att det skulle allt vara bra med någon form av försäkring. Det finns två försäkringar som kanske känns särskilt viktiga. En som ger skydd under graviditeten för såväl barnet som för den blivande modern. Och senare en försäkring som ger ett skydd för det nyfödda barnet.

Det finns graviditetsförsäkringar och barnförsäkringar. Som vanligt finns det ett stort antal försäkringsbolag som erbjuder dessa försäkringar. Att välja ut den försäkring som ger det bästa skyddet är inte lätt. Det kan vara en prisfrågan men oftast att läsa och kunna förstå de villkor som gäller för en försäkring. Några tips som kan hjälpa dig att välja rätt får du här.

Uppsägning av hyresavtal - bostad - skyddsregel för hyresgäster. Och då en hyresgäst avlidit.

Ett hyresavtal av bostad kan vara på bestämd och obestämd tid. Det vanligaste förekommande är nog avtal på obestämd tid. Normalt är parterna bundna av de villkor som finns i ett hyresavtal. Ett undantag gäller dock för hyresavtal som omfattar en lägenhet som utgör bostad för en hyresgäst, s.k. bostadshyresgäst. Ett annat undantag som är till fördel för ett dödsbo finns också reglerat i en lagregel som är tvingande, d.v.s. går inte att avtala bort. Läs hela artikeln i pdf filen nedan