Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Alla

Sambor enligt sambolagen (2003:376)

När anses man vara sambos?
Enligt sambolagen anses man vara sambor om följande omständigheter(rekvisit) råder.

• Två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och de har ett gemensamt hushåll.
• Sambolagen gäller även för homosexuella par som är sambos.

Sambolagen gäller dock inte om en av parterna är gift eller är registrerad för ett partnerskap. (Se 1 § st. 1 och st. 3 – 4 sambolagen).

För att det ska anses föreligga ett samboförhållande krävs det således att samboendet ska ha en reell form av varaktighet. Korta eller tillfälliga förbindelser är inte tillräckligt.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.

Kan ett arvsavstående hindra utmätning?

Om en dödsbodelägare gör ett arvsavstående uppkommer det sakrättsliga skyddet mot dennes borgenärer först när avståendet denuntierats till dödsboet. Innan dess kan utmätning ske för skulder som finns hos den som avstår från arvet.

Ett arvsavstående hindrar inte utmätning av den avstående arvingens andel i dödsboet för dennes skulder, om inte boet underrättats (denuntierats) om avståendet.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.

Hinder mot utmätning - arvsavsägelse

Om en dödsbodelägare gör ett arvsavstående uppkommer det sakrättsliga skyddet mot dennes borgenärer först när avståendet
denuntierats till dödsboet. Innan dess kan utmätning ske för skulder som finns hos den som avstår från arvet.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.

Sambo - Underhåll

När två personer bestämmer sig för att leva och bo tillsammans är det numera inte ovanligt att de gör det i form av sambos. Numera finns också formen registrerat partnerskap. Skälet till att man väljer formen sambos för sin sammanlevnad kan variera. Orsakerna kan grunda sig i de ekonomiska och juridiska skillnaderna men också så enkelt att ett par vill ha en kortare eller längre prövotid innan det tar steget in i det äktenskapliga bandet.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.

Gåva Eller Lån

Fråga om medel som överförts från en persons bankonto till en annan persons konto utgör en gåva eller ett lån.
I en tvist om bankmedel som överförts från en persons bankonto till annan persons konto var parterna överens om att ett belopp (100 000 kr) hade de facto genomförts mellan parternas bankkonto.

Däremot var parterna inte överens om syftet med transaktionen. Den person som genomförde överföreningen av beloppet ansåg att transaktionen till mottagarens konto utgjorde ett lån. Mottagaren av beloppet ansåg att de 100 000 kronor som överfördes till hennes bankkonto var en gåva. Det som var tvistigt är således frågan om beloppstransaktionen rörde sig om ett lån eller en gåva. Det var detta som högsta domstolen hade att pröva.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.