Svenska Flaggan

JuristMagazinet

En internettidning som publicerar kortfattade och fördjupade artiklar inom olika rättsområden.

Redaktör för JuristMagazinet är:

Christer Nilsson

Christer Nilsson

Jurist och författare.

Uppdrag

  • Juristguiden kan hjälpa dig med olika typer av rättsfrågor och rättsutredningar.
  • Uppdrag utförs gratis - pro bono. Det är Juristguiden som ensam avgör om ett uppdrag ska utföras och om det är ett pro bono uppdrag.
  • För att det ska anses som ett pro bono uppdrag krävs det att det är fråga om ett rättsproblem som i allmänhet har ett intressant kunskapsvärde.
  • Mål hos kronofogden är alltid speciellt intressanta.
  • Juristguiden samarbetar med ett flertal jurister som är specialiserade inom ett eller flera rättsområden.